Personalet

Personalet kan af brugeren betragtes som en støtte/-kontaktperson. Alle personaler er psykiatrisk uddannet, og har en mangeårig erfaring i at arbejde med sindslidende.

Det er personalets opgave at støtte op omkring den enkelte beboer. At beboerens sociale netværk bevares og optimeres, her tænkes især på kontakten til familien og valgmulighederne inden for arbejde, bolig og fritid.